Số hợp đồng mua bán điện tăng 74% so với năm 2018

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong hoạt động SXKD của Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) năm 2019. Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của EVNEPTC được tổ chức ngày 9/1, tại Hà Nội.

Năm 2019, EVNEPTC đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao - Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải biểu dương tại hội nghị.

Trong công tác kinh doanh điện, EVNEPTC đã quản lý và thực hiện số lượng lớn các hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) công suất trên 30MW, trong đó có nhiều HĐMBĐ năng lượng tái tạo. EVNEPTC đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để góp phần giúp gần 100 nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành đúng tiến độ trước ngày 30/6/2019.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo của EVNEPTC, năm 2019, công ty đã thực hiện kiểm tra hồ sơ đảm bảo tính chính xác và thanh toán cho 214 HĐMBĐ hàng tháng, tăng 74% số HĐMBĐ so với năm 2018. Tổng sản lượng điện mua năm 2019 đạt hơn 171 tỷ kWh, tăng 18,9% so với năm 2018.

Trong quá trình quản lý, theo dõi, thực hiện các HĐMBĐ, EVNEPTC đã tuân thủ, đảm bảo tính chính xác các HĐMBĐ. Công ty cũng đã thực hiện tốt việc thẩm tra, đối soát hồ sơ thanh toán các nhà máy điện từ 30MW trở xuống; đảm bảo thực hiện các hợp đồng bán điện cho các tổng công ty điện lực. Cùng đó, nỗ lực thực hiện đàm phán, ký kết 217 HĐMBĐ với các chủ đầu tư dự án.

Năm 2019, EVNEPTC cũng đã đảm bảo thực hiện các công tác thị trường điện. Ngoài ra, với các nhiệm vụ khác như: Quản lý hệ thống đo đếm điện năng, thống kê tổn thất điện năng, thực hiện chủ đề năm 2019,..., EPTC cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. 

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải trao Cờ thi đua EVN cho đơn vị thi đua xuất sắc của EVNEPTC

Chia sẻ với CBCNV EVNEPTC về những khó khăn của Tập đoàn trong việc đảm bảo điện năm 2020 và các năm tiếp theo, ông Ngô Sơn Hải yêu cầu, mỗi vị trí công việc cần phát huy tinh thần làm việc nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, chung sức cùng Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, EVNEPTC cần tiếp tục quản lý tốt các HĐMBĐ. Đặc biệt, cần nâng cao nghiệp vụ đàm phán HĐMBĐ, thủ tục công khai minh bạch. EVNEPTC cần hỗ trợ các chủ đầu tư dự án điện trong công tác đàm phán hợp đồng mua bán điện và nghiệm thu đưa vào vận hành để nhanh chóng có các nguồn bổ sung cho hệ thống trong giai đoạn sắp tới.

Giám đốc EVNEPTC Nguyễn Danh Sơn trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019

Với công tác thị trường điện, lãnh đạo EVN chỉ đạo EVNEPTC cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất với EVN, Bộ Công Thương để giải quyết những vướng mắc trong quá trình vận hành thị trường điện bán buôn cạnh tranh và tích cực có ý kiến tham mưu đối với các đề án thiết kế thị trường điện bán lẻ Việt Nam.

EVNEPTC cũng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp để thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020: “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.


  • 09/01/2020 04:50
  • Minh Hạnh
  • 7074