Quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 – 2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết tâm hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020. Đó là nội dung chính tại Hội nghị Công tác đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành, diễn ra ngày 29/3/2019. 

Tham dự Hội nghị còn có ông Trần Đình Nhân – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN; ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV; các phó Tổng giám đốc Tập đoàn gồm ông Nguyễn Tài Anh, ông Võ Quang Lâm và đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên của EVN.

“Cán đích” nhiều dự án quan trọng

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các đơn vị quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ đầu tư - xây dựng năm 2019

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2018, công tác đầu tư, xây dựng của EVN đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân cả nước. Cụ thể, Tập đoàn đã đưa vào vận hành 4.575 MW nguồn điện, hoàn thành 149 công trình lưới điện 500/220 kV và 634 công trình lưới điện 110 kV. Trong đó, phải kể đến những công trình đặc biệt quan trọng như Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Duyên Hải 3, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, các công trình lưới điện nâng cao năng lực hệ thống truyền tải 500 kV Bắc – Nam,... Đặc biệt, EVN cũng đã hoàn thành cấp điện cho 100% số xã trên cả nước, đưa tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt gần 99%. Tập đoàn cũng hoàn thành tiếp nhận và đảm bảo điện cho 11/12 huyện đảo trên cả nước.

Dù vậy, công tác đầu tư - xây dựng của EVN đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khách quan, dẫn đến một số dự án nguồn và lưới điện cũng bị ảnh hưởng tiến độ. Điển hình, tình trạng còn thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch phát triển điện lực các cấp; quy định hiện hành về đầu tư xây dựng còn bất cập, chưa cập nhật với diễn biến thực tế; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ngày càng phức tạp...

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ Thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư - xây dựng giai đoạn 2016-2018

Bên cạnh đó, công tác thu xếp vốn cho các dự án vẫn là thách thức không nhỏ, EVN đang từng bước tháo gỡ khó khăn bằng năng lực nội tại khi Chính phủ không tiếp tục bảo lãnh vay vốn; việc vay vốn tín dụng từ các ngân hàng trong nước cũng tới mức trần; nguồn vốn ODA cũng hạn chế so với trước đây…

Cần giải pháp bứt phá

Chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Tập đoàn và các đơn vị cần phải có giải pháp quyết liệt, bứt phá để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, các đơn vị phải chủ động hơn trong việc triển khai theo các quy định hiện hành; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát Quy hoạch phát triển điện lực để kịp thời điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen của Tập đoàn cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tư - xây dựng giai đoạn 2016-2018

Cùng với đó, khẩn trương rà soát trong quy hoạch đã được duyệt đối với các dự án lưới điện còn chậm đồng bộ tiến độ với phát triển nguồn điện; đồng thời báo cáo cấp trên bổ sung quy hoạch những dự án cấp thiết, đặc biệt là dự án giải tỏa công suất, đồng bộ với nguồn năng lượng tái tạo.

Chủ tịch Dương Quang Thành cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao hơn nữa năng lực quản trị trong giai đoạn thực hiện đầu tư, có biện pháp kiên quyết đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ. Cần chủ động làm việc địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch HĐTV EVN cũng đôn đốc, nhắc nhở về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đầu tư, xây dựng.

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác đầu tư xây dựng; tin học hóa sâu rộng, tận dụng tối đa ưu thế hạ tầng cơ sở viễn thông của Tập đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào công tác khảo sát, giám sát thi công, quản lý dự án,...

Xác định công tác đầu tư xây dựng là nhiệm vụ quan trọng, trong khi giai đoạn 2019-2020 là thời điểm quan trọng trong kế hoạch 5 năm 2016-2020, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu toàn bộ hệ thống quản lý các cấp và người lao động phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra về công tác đầu tư xây dựng.Công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động tại các dự án cũng là vấn đề trọng tâm cần chú ý thực hiện tốt. Rà soát ngay để đảm bảo tất cả các dự án nguồn điện đầu tư mới đều được lắp đặt hệ thống giám sát, quan trắc môi trường tự động, kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo quy định.

Một số chỉ tiêu – nhiệm vụ chính của công tác đầu tư – xây dựng 2019:

* Nguồn điện:

- Hoàn thành, đưa vào vận hành 05 tổ máy: Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (660 MW), Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (600 MW); Thủy điện Đa Nhim mở rộng (giai đoạn 2 - 80 MW), Thủy điện Thượng Kon Tum (2x110 MW);

- Khởi công 03 dự án: Nhiệt điện Quảng Trạch I, Điện mặt trời Sê San 4, Điện mặt Phước Thái 1.

* Lưới điện

- Hoàn thành và đưa vào vận hành 232 công trình lưới điện 500/220/110 kV;

- Khởi công 231 công trình lưới điện 500/220/110 kV.

* Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng: 104.936 tỷ đồng.