Quảng Trị: Gần 1.300kWp công suất điện mặt trời mái nhà đã phát điện

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 110 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), với tổng công suất lắp đặt là 1.280,05kWp.

Một gia đình ở TP. Đông Hà đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN có công suất 20kWp

Trong 110 khách hàng lắp đặt ĐMTMN, có 23 hệ thống được lắp đặt tại các trụ sở, văn phòng của các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị, còn lại 87 khách hàng  chủ yếu lắp đặt hệ thống tại mái nhà các hộ gia đình. Khách hàng lắp đặt ĐMTMN có công suất lớn nhất là 97kWp, thấp nhất là 3kWp, công suất lắp đặt trung bình là 8,59kWp/khách hàng lắp đặt.

Tính đến giữa tháng 5/2020, sản lượng ĐMTMN của các khách hàng trên đã được phát  lên lưới là 42.913kWh.

Ông Hồ Ngọc Chiến - Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, việc sử dụng điện mặt trời là sử dụng năng lượng sạch, giúp giảm tiền điện hàng tháng cho khách hàng. Ngoài ra, một số khách hàng lắp ĐMTMN công suất lớn còn thu về thêm một khoản tiền không nhỏ khi bán lại lượng điện dư thừa cho ngành Điện.

Vào thời điểm nắng nóng, có khách hàng được ngành Điện trả hơn 10 triệu đồng/tháng cho phần sản lượng ĐMTMN bán lại cho ngành điện. Tuy nhiên, giá đầu tư ban đầu hệ thống ĐMTMN hiện nay còn hơi cao so so với mức chi phí tiền điện khách hàng bỏ ra hàng tháng.

Theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam”, quy định hệ thống ĐMTMN là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống của Bên mua điện. Các hệ thống ĐMTMN được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Bên mua là tổ chức, cá nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giá mua điện ĐMTMN là 1.943 VNĐ/kWh tương đương 8,38 UScent/kWh. Giá mua điện nêu trên được áp dụng cho hệ thống ĐMTMN có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện.


  • 21/05/2020 06:36
  • Tuấn Nghĩa
  • 34256