Phổ biến quy định pháp luật về an toàn điện

Là nội dung hội nghị do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức ngày 17/10. Hội nghị được tổ chức trực tiếp (tại Hà Nội) kết hợp trực tuyến đến sở công thương các tỉnh/thành phố và các đơn vị của EVN trên toàn quốc.

Dự hội nghị có ông Phạm Trọng Thực – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, cùng đại diện các cục, vụ liên quan của Bộ Công Thương, lãnh đạo sở công thương các tỉnh/thành phố.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Phạm Hồng Long – Trưởng ban An toàn EVN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVN.

Hội nghị nhằm cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về an toàn điện, giúp các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật trực tiếp là công việc về an toàn điện, nắm vững các văn bản hiện hành và làm tốt công tác quản lý về an toàn điện.

Ông Phạm Trọng Thực – Phó Cục trưởng cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu tại hội nghị

Theo ông Phạm Hồng Long – Trưởng ban An toàn EVN, trong những năm qua, công tác an toàn điện luôn được EVN và các đơn vị đặc biệt quan tâm. Các quy định của pháp luật về an toàn điện đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Hội nghị này được EVN phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức, mục tiêu phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật và của EVN đến các đơn vị của EVN, cũng như sở công thương các tỉnh/thành phố nhằm để những cán bộ làm công tác an toàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Hồng Long – Trưởng ban An toàn EVN phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu, các đơn vị trong EVN có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như nêu khó khăn, vướng mắc để được giải đáp. 

Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (Nghị định 51). Tiếp đó, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện (Thông tư 05). Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng có Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (Quy trình 959). 

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các đơn vị thuộc EVN và Sở Công Thương các tỉnh/thành phố

Dịp này, Phòng An toàn điện và đập (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) phổ biến những điểm mới Nghị định 51 và Thông tư số 05. Ban An toàn EVN chia sẻ Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Ông Đinh Duy Phong – Phó phòng Phụ trách phòng An toàn điện và đập (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) phổ biến các quy định của pháp luật và giải đáp các ý kiến của đại biểu


  • 17/10/2022 06:00
  • Huyền Thương
  • 7134