Phát động Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai

Ngày 14/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì Lễ phát động.

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động thích ứng, phòng chống thiên tai. Chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cơ sở, luôn sẵn sàng hành động theo phương châm 4 tại chỗ để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước, góp phần giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi bộ diễu hành phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Phòng chống thiên tai

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngay sau Lễ phát động, các Bộ, ngành, địa phương… cần tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia.

Trước hết, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn; cần có chính sách cụ thể thúc đẩy xã hội hoá khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống thiên tai, nhất là trong nghiên cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ công và bảo hiểm rủi ro thiên tai;…

Phó Thủ tướng yêu cầu đầu tư hiện đại hoá, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo, dự báo sớm; đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của quốc tế và tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, Thủ tướng Chính phủ Quyết định lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 hàng năm làm Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mới, tiếp nối lịch sử kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê vào ngày 22 tháng 5 năm 1946.

Tuần lễ quốc gia cũng thể hiện sự cam kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, động viên chính quyền các cấp, các tổ chức và cộng đồng nâng cao sự chủ động trong phòng chống thiên tai.


  • 15/05/2019 07:07
  • Lê Việt
  • 13778