PC Sơn La: Nâng cao kiến thức về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 14/9/2023, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.

Tại chương trình, CBCNV và người lao động đã được phổ biến các nội dung về trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật giao thông đường bộ; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Bên cạnh đó, chương trình cũng tuyên truyền các kinh nghiệm, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn, lái xe an toàn cho CBCNV.

CBCNV, người lao động PC Sơn La được phổ biến, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu người bị nạn

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc PC Sơn La cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác an toàn giao thông tại Công ty Điện lực Sơn La vẫn đang được đảm bảo, chưa có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Tuy nhiên, Công ty tổ chức các chương trình tuyên truyền nhằm củng cố và cập nhật thêm kiến thức, bổ sung kỹ năng khi tham gia giao thông, rút kinh nghiệm và ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc.

Lớp tập huấn sẽ trang bị cho CBCNV và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng trong thực tế. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ và những quy định liên quan trong quá trình tham gia giao thông nhằm hạn chế thấp nhất sự rủi ro, giữ vững an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và cộng đồng.


  • 15/09/2023 03:11
  • Ngọc Diệp - Hải Nam
  • 3645