Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ EVN được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tổng kết đợt thi đua "học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020" và "tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 – 2020". Có 6 tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ EVN được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng trong hai chủ đề này.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được, nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, và các Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017-2020 được tuyên dương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng, từ những điển hình tiêu biểu sẽ nhân rộng các gương điển hình người tốt, việc tốt, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển đất nước, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm (đứng giữa) và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn (thứ 3 từ trái qua) chúc mừng các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng thuộc Đảng bộ EVN

Đợt thi đua “Học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020” được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát động trong toàn Đảng bộ Khối, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 12/9/2018.

Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ đảng viên và người lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị.

Trong toàn Đảng bộ Khối, các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đồng thời, tiếp tục tiên phong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Cũng theo Bí thư Đảng uỷ Khối, những thành tích đạt được của Đảng bộ Khối có sự đóng góp không nhỏ của các bí thư chi bộ ở cơ sở. Đây là những tấm gương thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa những nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Trong dịp này, Đảng uỷ Khối khen thưởng tổng số 25 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua học tập và làm theo Bác, 75 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu trong giai đoạn 2017 - 2020.

Đảng bộ EVN có 6 cá nhân, tập thể được tuyên dương gồm:

01 tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đảng bộ Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin.

02 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Đ/c Vũ Văn Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Kỹ thuật, Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư, Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát;

+ Đ/c Đặng Trung Thi, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 1, Quản đốc Phân xưởng Vận hành, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San.

03 bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020:

+ Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam;

+ Đ/c Lê Khắc Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Giao dịch thị trường, Phó Giám đốc Công ty Mua bán Điện;

+ Đ/c Trần Văn Doanh, Bí thư Chi Bộ, Đội trưởng đội Truyền tải điện Vinh, Truyền tải điện Nghệ An, Công ty Truyền tải điện 1.


  • 27/11/2020 03:33
  • M.Hạnh
  • 2047