Nhiệt điện Phú Mỹ đạt mốc sản lượng điện 330 tỷ kWh

Đến 12 giờ 25 phút ngày 3/10/2023, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3) phát lũy kế lên hệ thống điện quốc gia 330 tỷ kWh - sản lượng lớn nhất được ghi nhận đối với 1 đơn vị phát điện trong hệ thống điện nước ta.

Công ty hiện đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 Mở rộng và Phú Mỹ 4) tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã không ngừng lớn mạnh. Từ một nhà máy với 2 tổ máy phát điện tuabin khí chu trình đơn có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay, công ty đã quản lý vận hành 4 nhà máy với quy mô 13 tổ máy phát điện, tổng công suất là 2.540 MW.

Một số mốc sản lượng Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã đạt được qua các năm

Hiện nay, với lũy kế 330 tỷ kWh điện đã phát, công ty là đơn vị dẫn đầu trong ngành Điện về sản lượng điện cung cấp cho hệ thống điện; thể hiện vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.


  • 05/10/2023 05:32
  • Phạm Ngọc
  • 4390