Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tuyển dụng nhân viên vận hành nhà máy nhiệt điện, lái xe

Xem/tải thông báo tuyển dụng tại đây.

Xem/tải phụ lục tuyển dụng tại đây.


  • 14/04/2020 11:43
  • Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
  • 17547