Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã thực hiện tốt vai trò chủ trì điều phối Quy chế phối hợp tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Trong năm 2020, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với nhiệm vụ là đơn vị chủ trì điều phối Quy chế phối hợp tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã thực hiện tốt vai trò điều phối, đạt được một số kết quả tốt.

Tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), có 3 đơn vị đang hoạt động là Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (Tổng công ty Phát điện 3), Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. Hàng năm, các đơn vị luân phiên điều phối Quy chế phối hợp tại Trung tâm, nhằm đảm bảo an toàn, trật tự, thực hiện sản xuất song hành với bảo vệ môi trường.

Trong năm vừa qua, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã điều phối và đảm bảo công tác an ninh trật tự được giữ vững; phối hợp thực hiện tốt huấn luyện, diễn tập phòng cháy chữa cháy, sự cố tràn dầu; triển khai phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, kịp thời; chủ động trong phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường được đảm bảo, được chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao.

Các lực lượng tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tháng 9/2020

Ngày 23/2/2021, các đơn vị đã tiếp tục tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Trong năm 2021, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 là đơn vị chủ trì điều phối. Ông Phan Ngọc Cẩm Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 cam kết thực hiện tốt vai trò với quyết tâm cao nhất để 3 công ty luôn đoàn kết, gắn bó, và giữ mối quan hệ gần gũi với chính quyền và người dân địa phương; nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất điện, an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.