Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung vượt tiến độ hòa lưới giai đoạn 1

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung được đóng điện hòa lưới thành công giai đoạn 1 ngày 14/6, vượt kế hoạch 16 ngày.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung có tổng công suất thiết kế 50 MW, đặt tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đầu tư khoảng 1.372 tỷ đồng.

Việc đóng điện thành công giai đoạn 1 (công suất 10 MW) vượt tiến độ đề ra là nỗ lực của EVNCPC; Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung – đơn vị được EVNCPC giao quản lý dự án,  liên danh nhà thầu SUMEC – VNECO và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc EVNCPC (người đứng phía sau) theo dõi các thông số kỹ thuật khi phát điện lên lưới

Hiện nay, EVNCPC và nhà thầu đang tiếp tục khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án.

Khi đi vào vận hành thương mại, mỗi năm, Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung có thể cung cấp sản lượng điện bình quân từ 87,5 GWh đến 98,1 GWh vào hệ thống điện quốc gia.

Những tấm pin đầu tiên của Dự án được lắp đặt từ ngày 29/5/2019.

Nhà máy này gồm 190.000 tấm pin quang điện, hệ thống  Inverter, trạm biến áp nâng 22/110 kV và đường dây 110 kV đấu nối với Trạm biến áp E28 Cam Ranh.


  • 17/06/2019 05:19
  • Lê Hải
  • 31172