Ngày cuối năm 2018, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung hoàn thành 2 công trình 220 kV

Trạm biến áp 220 kV Quang Châu (tỉnh Bắc Giang) đã hoàn thành giai đoạn 1 và dự án lắp máy thứ hai tại Trạm biến áp 220 kV Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) nghiệm thu đóng điện ngày 31/12/2018.

Máy biến áp AT1 (225/115/23kV-250MVA) tại TBA 220 kV Quang Châu đã đóng điện thành công

Dự án xây dựng Trạm biến áp 220 kV Quang Châu được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đầu tư 250,8 tỷ đồng, với quy mô 1 MBA 220 kV-250 MVA và nhiều ngăn xuất tuyến. Trạm này cũng được đấu nối với đường dây 220 kV Hiệp Hòa - Phả Lại qua đoạn nhánh rẽ mạch kép dài 50m.

Trạm sẽ đảm bảo cấp điện cho hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực. Dự kiến, CPMB sẽ hoàn thành giai đoạn 2 của dự án (các hạng mục 110 kV) trong tháng 1/2019.

Trạm biến áp 220 kV Đông Hà được lắp đặt thêm máy biến áp thứ 2 công suất 125 MVA, 1 ngăn lộ tổng 110 kV, 2 ngăn đường dây 110 kV. Dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực tỉnh Quảng Trị và các vùng phụ cận.

 


  • 02/01/2019 08:33
  • Lê Việt
  • 21021