Nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành an toàn thông tin cho toàn thể cán bộ công nhân viên EVN

Đó là một trong những chỉ đạo của ông Đinh Thế Phúc - Thành viên Hội đồng thành viên EVN, tại cuộc họp về tình hình đảm bảo an toàn thông tin 6 tháng đầu năm 2023. Cuộc họp diễn ra ngày 14/7, kết nối trực tuyến từ trụ sở EVN tới điểm cầu các đơn vị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN đã trình bày báo cáo về tình hình an toàn thông tin (ATTT) trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời đánh giá cụ thể kết quả thực hiện công tác ATTT tại từng đơn vị trong EVN.

Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN nhấn mạnh tính cấp thiết, tầm quan trọng của việc đảm bảo ATTT với hệ thống điện quốc gia. Lãnh đạo các đơn vị trong EVN cần chú trọng nâng cao nhận thức cho CBNV, coi đây trọng tâm trong triển khai công tác ATTT. Cụ thể, mục tiêu 100% CBNV EVN phải được đào tạo, nâng cao nhận thức, nhận diện được các nguy cơ và có kỹ năng, kiến thức đảm bảo ATTT trong quá trình làm việc.

Việc triển khai công tác đảm bảo ATTT cần luôn luôn được thực hiện với phương châm phòng hơn chống. Do đó, các đơn vị cần khẩn trương tổ chức đầy đủ, nghiêm túc việc diễn tập ứng phó, đảm bảo ATTT.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại cuộc họp

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong EVN đã nỗ lực triển khai công tác đảm bảo ATTT, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị cần tổ chức học tập, đào tạo đầy đủ cho CBNV và đặc biệt là phải tổ chức kiểm tra, đảm bảo CBNV thực hành tốt về ATTT. Về chất lượng nội dung đào tạo, Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN phối hợp Ban Tổ chức và Nhân sự EVN đảm bảo tính cập nhật, thời sự các bài giảng E-learning đúng với thực tế tình hình diễn biến ATTT hiện nay.

Các đơn vị cần chủ động rà quét các phần mềm, hệ thống CNTT trong EVN, sớm phát hiện, xử lý các nguy cơ; tổ chức kiểm tra, giám sát về cấp độ ATTT tại đơn vị.

Lãnh đạo tập đoàn lưu ý, các đơn vị thực hiện nghiêm tính kỷ luật trong báo cáo vận hành, tình hình ATTT để EVN quản lý và có các chỉ đạo kịp thời. Tập đoàn triển khai thống nhất hệ thống báo cáo ATTT để các đơn vị cập nhật, ưu tiên sử dụng dữ liệu tự động.

Một nội dung khác được lãnh đạo EVN nhấn mạnh, đó là các đơn vị cần tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ kỹ sư CNTT, ATTT. Đồng thời, tiếp tục thắt chặt hợp tác, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, các đối tác uy tín để nâng cao năng lực ATTT tại các đơn vị trong EVN.

Dịp này, đại diện các đơn vị trong EVN cũng báo cáo thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ATTT của đơn vị và tập đoàn.


  • 14/07/2023 04:59
  • M.Hạnh
  • 4399