Nâng cao hiệu quả truyền thông số

Đây là chủ đề của Hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2024 do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức chiều 9/7, tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị, có ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các Phó Chủ tịch: bà Nguyễn Kim Thanh, bà Đinh Thị Thanh Bình.

Về phía đại biểu khách mời có ông Nguyễn Đình Thành - Chuyên gia truyền thông, Đồng sáng lập ELITE PR SCHOOL, nghiên cứu sinh tiến sỹ Truyền thông thúc đẩy chuyển đổi số tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; bà Nghiêm Anh Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Điện lực.

Hội nghị còn có sự tham dự của gần 200 đại biểu là cán bộ được phân công phụ trách công tác tuyên truyền, vận động tại công đoàn các cơ sở trực thuộc; cán bộ công đoàn kiêm nhiệm công tác tuyên giáo, truyền thông; đội ngũ cộng tác viên tham gia công tác truyền thông trên các kênh thông tin của của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) và các đơn vị trong Tập đoàn.  

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2024.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết: “Đổi mới công tác tuyên truyền vận động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó, việc “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028” cũng là hương trình đầu tiên để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam bày tỏ tin tưởng, thông qua hội nghị tập huấn, chuyên gia sẽ mang đến cho các đại biểu tham dự những kiến thức và kinh nghiệm quan trọng để đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, truyền thông, cộng tác viên của Công đoàn ĐLVN sẽ tiếp nhận được những kỹ năng, thông tin mới phù hợp, ứng dụng vào công việc để công tác thông tin truyền thông tiếp tục thực hiện tốt vai trò “đi trước mở đường/đi cùng thực hiện/đi sau tổng kết” trong những vấn đề liên quan đến đoàn viên, người lao động và những hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Tại hội nghị, diễn giả Nguyễn Đình Thành đã truyền đạt và trao đổi về chuyên đề “Nâng cao hiệu quả truyền thông số”. Qua chuyên đề này, các đại biểu có thêm kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, vận động trong bối cảnh hội nhập và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp, trí tuệ IA, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Diễn giả Nguyễn Đình Thành, chuyên gia truyền thông, đồng sáng lập ELITE PR SCHOOL truyền đạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả truyền thông số” tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 29/12/2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028”.

Theo đó, Công đoàn ĐLVN sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sử dụng đa dạng và hiệu quả các kênh/ phương thức truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ đến đoàn viên, người lao động và toàn xã hội về hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2024 có sự tham dự của gần 200 đại biểu.

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đặt ra chỉ tiêu, hàng năm có 95% đoàn viên, người lao động được tiếp cận thông tin về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các công đoàn trực thuộc tuân thủ thực hiện quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác truyền thông, cung cấp thông tin báo chí.

Đến năm 2028 có 100% cán bộ công đoàn làm công tác chỉ đạo và trực tiếp tham mưu công tác truyền thông tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn đoàn Điện lực Việt Nam; 70% cán bộ lãnh đạo công đoàn tại các công đoàn cơ sở/công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở (9 tổng công ty) được bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông. Đến năm 2028, tỉ trọng các sản phẩm truyền thông về công đoàn trên nền tảng số chiếm 50% tổng số sản phẩm truyền thông của các cấp công đoàn.


  • 09/07/2024 04:00
  • T.Huyền
  • 868