Nam Định đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh

Vừa qua, tại buổi kiểm tra hướng tuyến và chủ trì họp rà soát công tác triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nam Định, bà Hà Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay EVNNPT triển khai đầu tư xây dựng Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa và Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối.

Trong đó, Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa đi qua địa bàn huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định, với 26 vị trí móng cột. Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối đi qua địa bàn 4 huyện của tỉnh Nam Định gồm: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực chiều dài tuyến 45,76km với 119 vị trí cột.

Ngày 26/12/2023, bà Hà Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã đi kiểm tra hướng tuyến và chủ trì họp rà soát công tác triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định.

Tại buổi kiểm tra hướng tuyến và làm việc với các bên liên quan, đại diện EVNNPT cho biết: Cả 2 dự án sẽ triển khai thi công đồng loạt trong tháng 01/2024. Để đồng bộ tiến độ giải phóng mặt bằng với tiến độ thi công xây lắp, EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo các sở ngành, các địa phương hỗ trợ EVNNPT đẩy nhanh tiến độ đối với 2 dự án trên. Đối với Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa, phấn đấu bàn giao xong vị trí móng trước ngày 31/01/2024. Đối với phần hành lang an toàn, hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng phần hành lang an toàn xong trước 31/3/2024.

Đối với Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối, EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Nam Định quan tâm, hỗ trợ, sớm phê duyệt bổ sung chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2024 cho phần diện tích hành lang an toàn để phục vụ công tác phê duyệt bản đồ, công tác giải phóng mặt bằng phần hành lang.

Sau khi hoàn thành công tác đo đạc, biên tập hồ sơ đo vẽ, đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở TN&MT Nam Định sớm kiểm tra, phê duyệt bản đồ để bàn giao cho các huyện thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo mốc tiến độ của dự án. Trong đó phấn đấu hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng 60 vị trí móng xong trước 30/01/2023, bàn giao mặt bằng 59 vị trí còn lại xong trước ngày 01/03/2024. Hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng phần hành lang an toàn xong trước 31/3/2024.

Tại buổi kiểm tra hướng tuyến vừa qua, bà Hà Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đánh giá cao EVNNPT và các đơn vị liên quan trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thủ tục GPMB cho dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhấn mạnh đây là dự án đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị rất lớn nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc trong những năm tới, trong đó có tỉnh Nam Định. Chính vì vậy các sở, ngành, địa phương cần ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu: UBND các huyện lập phương án sơ bộ, vận động các hộ đồng thuận nhận tiền tạm ứng trước để bàn giao mặt bằng. Đẩy nhanh công tác xác định giá đất, lập, công khai phương án bồi thường, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường. Khẩn trương rà soát nhu cầu tái định cư của các hộ dân, ưu tiên tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện phương án tái định cư tự lo. Tập trung tối đa lực lượng của huyện để thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án, đáp ứng tiến độ với các mốc thời gian cụ thể nêu trên.

Bà Hà Lan Anh cũng đề nghị EVNNPT/NPMB phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để nhanh chóng thống nhất các phương án, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để hoàn thành mục tiêu tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.