Lean - Vận hành doanh nghiệp xuất sắc

Là cuốn sách của tác giả Nguyễn Viết Ðăng Khoa, NXB Thế giới phối hợp Alpha Books phát hành. Cuốn sách được viết dựa trên nền tảng kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả, cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn.

Bạn đọc có thể khám phá cách thức vận hành doanh nghiệp xuất sắc qua lăng kính của Lean. Nguồn ảnh: Internet

Lean là phương thức quản trị theo hướng tinh gọn và vận hành tối ưu, bằng cách loại bỏ lãng phí và liên tục cải tiến. Mục tiêu giảm chi phí đầu vào trong giá thành sản phẩm, gia tăng giá trị đầu ra như năng suất, chất lượng, an toàn, trải nghiệm khách hàng và văn hóa doanh nghiệp.

Sách gồm 7 chương với các nội dung lý thuyết về Lean và xoay quanh những công cụ. Đồng thời, phản ánh kinh nghiệm thực tế của tác giả trong việc áp dụng phương thức Lean tại Việt Nam.

Nội dung của cuốn sách này xoay quanh một số điểm chính quan trọng như sau: Lean du nhập vào Việt Nam và hành trình gian nan của những người tiên phong; Định nghĩa Lean theo khung 5W1H; Bằng cách nào để có được một sự chuyển đổi Lean hiệu quả? Đâu là cạm bẫy cần phải tránh?; Bài học “Thay đổi hay là chết” và nhu cầu đổi mới sống còn của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên VUCA (biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ) thời kỳ hậu COVID-19; Các công cụ của Lean và Mô hình Ngôi nhà Lean; Vai trò của lãnh đạo, khía cạnh nhân sự cũng như văn hóa Lean trong quá trình tiến tới tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp xuất sắc.

 


  • 02/11/2023 05:25
  • Duy Hiếu
  • 3383