Lãnh đạo các địa phương đánh giá như thế nào về EVN?

Nhìn từ góc độ của nhà quản lý, chất lượng dịch vụ của ngành Điện đã thực sự thay đổi về chất hay chưa? Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương… đánh giá như thế nào về EVN?


  • 23/01/2023 07:00
  • Theo Tạp chí Điện lực số quý IV năm 2022
  • 3754