Kiểm soát viên là cánh tay nối dài của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Vừa qua, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức Hội nghị kiểm soát viên, ban kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc để tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban, lãnh đạo các vụ chức năng của Ủy ban và các kiểm soát viên tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

Chủ tịch Ủy ban - ông Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, kiểm soát viên của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đã nêu những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn hoạt động. Đơn cử, văn bản quy phạm pháp luật đã có những quy định điều chỉnh hoạt động của kiểm soát viên, nhưng thực tế vẫn có những điểm cần thiết xem xét điều chỉnh, trong khi Luật Doanh nghiệp chỉ quy định vai trò của kiểm soát viên một cách chung chung. Hoặc, trong công tác thẩm định vẫn chưa có quy trình hướng dẫn chi tiết.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đều có chung nhận định, thực hiện nhiệm vụ của một kiểm soát viên đòi hỏi vừa có kiến thức nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, vừa có chuyên môn kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

Công tác tổ chức thu thập thông tin cần đảm bảo tính chính xác, kịp thời; tiếp nhận thông tin nhiều chiều nhưng cần chọn lọc thông tin phù hợp, có cách thức phân tích đánh giá để phục vụ công tác giám sát của ban kiểm soát tại doanh nghiệp. Ngoài ra, thực tiễn tại một số doanh nghiệp nổi lên khó khăn như thiếu nguồn nhân lực tham gia kiểm soát...

Đại diện Kiểm soát viên nhà nước tại EVN phát biểu tại Hội nghị

Các kiểm soát viên cũng đề xuất và kiến nghị Ủy ban trong thời gian tới có những chỉ đạo cụ thể, hướng dẫn phương thức hoạt động cho kiểm soát viên; đề xuất Ủy ban nghiên cứu những mô hình kiểm soát doanh nghiệp nhà nước trên thế giới để tham khảo và áp dụng phù hợp,...

Lãnh đạo Ủy ban đánh giá cao ý kiến đóng góp của các kiểm soát viên và khẳng định đây là những thông tin cần thiết để tham mưu cho các bộ phận làm chính sách, góp phần xây dựng quy chế phối hợp để công tác kiểm soát, giám sát doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời khẳng định Ủy ban và doanh nghiệp là một, cùng hoạt động với mục tiêu quản lý nguồn vốn của nhà nước hiệu quả nhất.