Kết cấu, màu sắc nhãn hiệu EVN có ý nghĩa gì?

Nhãn hiệu EVN – “màu cờ sắc áo” EVN được xây dựng từ những thành tố nào, có ý nghĩa ra sao? Evn.com.vn xin giới thiệu tới độc giả thông tin hữu ích dưới đây, để thêm hiểu rõ về nhãn hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 


  • 21/03/2023 10:07
  • Nguồn: EVNEIC
  • 7235