Infographic: Tránh sai lỗi khi sử dụng nhãn hiệu EVN

Khi sử dụng nhãn hiệu EVN trong mọi trường hợp phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn về Hệ thống nhận diện thương hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết mạnh cho nhãn hiệu EVN. Đặc biệt, cần lưu ý tránh những lỗi sai thường gặp dưới đây.


  • 10/04/2023 10:46
  • Nguồn: EVNEIC
  • 4377