Huy động mọi nguồn lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án Đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Kiểm tra tình hình thi công các Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối và 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa ngày 1/3, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An yêu cầu các nhà thầu tập trung các nguồn lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ các gói thầu. Đây là 2 trong 4 dự án thành phần thuộc Dự án Đường dây 500kV Mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Tham gia đoàn công tác có Thành viên HĐTV EVN Nguyễn Đức Cường, lãnh đạo các ban chuyên môn EVN, Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo báo cáo của EVNNPT, Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối dài khoảng 126,9km đi qua địa bàn 4 tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Đến nay, Dự án đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng các vị trí móng cột, 90/136 khoảng néo. Các đơn vị thi công đã hoàn thành đúc 10/334 móng cột; đang thi công 205/334 vị trí.

Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa khoảng 74,4 km đi qua địa bàn 3 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đến nay đã bàn giao 180/180 vị trí móng cột, 35/74 khoảng néo. Hoàn thành đúc 85/180 móng cột và đang triển khai làm đường thi công, đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 94/180 vị trí móng, lắp đặt hoàn thành 1 cột thép và đang lắp đặt 11 cột thép.

Kiểm tra các vị trí đang thi công ép cọc, đào, đúc móng, dựng cột trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối) và tỉnh Ninh Bình (Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa), Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, ở một số vị trí thi công, công tác vận chuyển vật tư, thiết bị... các nhà thầu vẫn sử dụng phương thức thủ công, sức người là chính nên hiệu suất còn chậm. Các nhà thầu cần xem xét đưa phương tiện cơ giới vào việc vận chuyển sắt, thép, vật tư để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, đặc biệt là tiến độ hiện đang rất cấp bách khi thời gian hoàn thành Dự án vào 30/6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không còn nhiều, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, xe, máy, thiết bị, thi công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng làm việc 3 ca, 4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các vị trí móng cột. Song song đó, các nhà thầu cũng cần đảm bảo chất lượng dự án, chú trọng đến công tác an toàn lao động trên công trường.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, các ban tiền phương phối hợp với các đơn vị tư vấn, giám sát bám sát hiện trường để đôn đốc tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có)...

Tại buổi kiểm tra, các nhà thầu đã báo cáo tiến độ, giải pháp thi công các vị trí móng; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực tối đa, tăng cường nhân lực, máy móc, quyết tâm cao nhất để hoàn thành dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Đoàn công tác kiểm tra vị tri móng cọc 245, Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị thi công đang ép cọc thử vị trí 245

Đoàn công tác nghe nhà thầu báo cáo biện pháp thi công vị trí 269, Dự án NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối

Ông Hoàng Văn Tuyên - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (ngoài cùng bên trái) báo cáo đoàn công tác tiến độ Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa

Thi công dựng cột tại vị trí 29 Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa