Hơn 65% khách hàng tại Phú Thọ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Với những tiện ích từ dịch vụ thanh toán tiền điện đa kênh, Công ty Điện lực (PC) Phú Thọ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có 66,2% số khách hàng không sử dụng tiền mặt để chi trả tiền điện. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, phương thức thanh toán điện tử càng được khuyến khích.

CBCNV PC Phú Thọ hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện 

Công ty Điện lực Phú Thọ đã hợp tác với 7 ngân hàng và 9 tổ chức trung gian để thiết lập các kênh thanh toán đa dạng. Đến nay, tỷ lệ doanh thu không dùng tiền mặt của PC này đạt 82%.

Công ty đã niêm yết công khai tài liệu, ấn phẩm hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên trang website và các điểm giao dịch của điện lực, đối tác thu hộ tiền điện. Nhắn tin thông báo, hướng dẫn và vận động khách hàng cài đặt, đăng ký thực hiện thanh toán tiền điện qua các kênh: Trích nợ tự động qua ngân hàng, thanh toán qua SmartBanking, InternetBanking, tự động thanh toán qua ví điện tử...

Ông Đặng Văn Khánh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phúc tạp, đối với các khu vực khách hàng chưa có điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt, đơn vị đã bố trí thêm quầy thu tiền, phân vùng để chia nhỏ khu vực và thực hiện giãn cách, kéo dài ngày thu để tránh tụ tập đông người.
 


  • 21/05/2021 04:34
  • Lại Hợp Đào
  • 6159