Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2021

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức – Nhân sự, Ban Truyền thông và Văn phòng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT.

Năm 2021, Đảng ủy EVNNPT và các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đại hội Đảng bộ EVN, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” thông qua các hội nghị trực tuyến kết nối từ Đảng ủy EVN.

Đảng ủy EVNNPT luôn quan tâm, coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia diễn ra chiều ngày 6/12

Đảng ủy EVNNPT luôn chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng; bảo đảm dân chủ trong thảo luận và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc của Đảng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT lãnh đạo đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng cùng EVN đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sản lượng truyền tải điện ước đạt gần 199 tỷ kWh, bằng 93,23% kế hoạch (213,4 tỷ kWh), giảm 2,4% so với năm 2020.

Công tác đầu tư xây dựng đạt được kết quả quan trọng, các công trình trọng điểm, cấp bách được đưa vào vận hành kịp thời. Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước thực hiện năm 2021 là 16.795 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch. Dự kiến cả năm khởi công được 44/47 dự án (38 dự án EVN giao từ đầu năm và 6 dự án ngoài kế hoạch). Trong đó có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện và đảm bảo cung cấp điện như: đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, TBA 500kV Vân Phong, nâng công suất các TBA 500 kV Pleiku 2, Đăk Nông; các đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống, Huội Quảng - Nghĩa Lộ - Việt Trì;…  EVNNPT đang nỗ lực phấn đấu đóng điện 45 dự án (43 dự án được giao từ đầu năm và 02 dự án ngoài kế hoạch). Trong đó có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, năng lượng tái tạo, thủy điện và các dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện.

Khắc phục hạn chế để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong đó Đảng ủy EVNNPT đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cấp ủy cấp trên. Công tác giáo dục chính trị được thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát hoàn thành được các chương trình mục tiêu đề ra. Đảng ủy EVNNPT  lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT đã lãnh đạo hoàn thành nhiều chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia, sự cố lưới điện truyền tải thấp hơn năm 2020. Chỉ tiêu tổn thất điện năng có cao hơn so với kế hoạch, nhưng nguyên nhân do yếu tố khách quan để đảm bảo cân đối cung cầu điện.

Đồng chí Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Dương Quang Thành cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế của Đảng bộ EVNNPT trong năm 2021 như: Việc xây dựng các báo cáo định kỳ có lúc còn chậm; viết bài thu hoạch sau học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên của một số đảng viên chất lượng chưa cao; tổ chức sinh hoạt của một số chi bộ chưa đều; sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú; chưa đánh giá hết khó khăn trong công tác BT-GPMB để chủ động có các biện pháp đối phó trong việc đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện.

Để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng ủy EVNNPT lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo đủ thời gian cho công tác đảng; động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, nhắc nhở những tập thể cá nhân làm chưa tốt; đào tạo, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn về công tác Đảng. Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên để nâng cao trình độ, nhận thức về Đảng. Phát huy lợi thế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của EVNNPT để tổ chức các cuộc sinh hoạt đảng thông qua trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT tiếp thu ý kiến của đoàn công tác Đảng ủy EVN tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT tiếp thu ý kiến của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN và các đồng chí trong đoàn công tác của Đảng ủy EVN. Đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT cam kết sẽ cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT phát huy những ưu điểm, đề ra những biện pháp khắc phục khuyết điểm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.


  • 06/12/2021 07:00
  • Bài, ảnh: Lê Việt
  • 8274