Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy cho biết: Năm 2021, Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban chấp hành; chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/3/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thi hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Tổng Liên đoàn và của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra chiều ngày 10/12

BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tổng giám đốc Tập đoàn ban hành Chỉ tịch Liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc với BCH Công đoàn; xây dựng nội dung phối hợp trọng tâm và tổ chức đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp; chỉ đạo các ban tham mưu tích cực phối hợp với các ban chuyên môn của tập đoàn trong việc xây dựng định mức lao động, thang bảng lương, quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng...

BTV Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” ở tất cả các đơn vị trong toàn ngành. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp với Tổng giám đốc phát động phong trào thi đua đặc biệt “CBCNVC Tập đoàn Điện lực Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; thường xuyên chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); chủ động phối hợp với Tổng giám đốc ban hành Chỉ thị Liên tịch vận động CNVCLĐ trong toàn ngành ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội, Quỹ COVID-19 tạo nguồn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong toàn ngành; thực hiện chương trình Mái ấm Công đoàn; hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn…

Năm 2021 dịch COVID-19 bùng phát với diễn biến phức tạp, BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và NLĐ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; tích cực ủng hộ quỹ phòng chống dịch góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Hướng dẫn công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch. Thực hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/10/2021) với số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 tại các tỉnh phía Nam, Công đoàn ĐLVN đã phối hợp với Tổng giám đốc ban hành Chỉ thị Liên tịch ủng hộ CNVCLĐ của EVN trong các đơn vị khu vực phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kết quả thực hiện giao các đơn vị ủng hộ trực tiếp những đơn vị bị ảnh hưởng và chuyển về Công đoàn số tiền 2,3 tỷ đồng để phối hợp với Tập đoàn mua thuốc hỗ trợ CNVCLĐ bị F0, được NLĐ và các đơn vị đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn.

Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến CNVC- LĐ được kịp thời. Năm 2021, Công đoàn ĐLVN đã thành lập đội ngũ cộng tác viên trong toàn hệ thống nhằm mở rộng mạng lưới tuyên truyền, nắm bắt thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến CNVCLĐ về ý nghĩa Tháng Công nhân năm 2021 gắn với chủ đề “ Đoàn kết - Sáng tạo - Vượt khó - Phát triển” và Tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của mạng lưới ATVSV”...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2021. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua, BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đề xuất, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị tập thể BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam cần đưa ra phương hướng, biện pháp để khắc phục trong năm 2022.

 

 


  • 10/12/2021 05:07
  • Bài, ảnh: Xuân Tiến
  • 8182