Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 28/2, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phiên họp tháng 2/2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN họp phiên tháng 2/2020

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thông qua: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Nghị quyết về công tác quốc phòng, an ninh; Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra của Đảng ủy Tập đoàn đối với Đảng ủy Ban QLDA Điện 3 về việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN cũng thông qua: Dự thảo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án Phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua việc điều chỉnh đơn vị tổ chức đại hội thí điểm, đại hội điểm. 

Cùng với đó, các nội dung khác đã được thông qua tại phiên họp còn có: Quyết toán thu chi đảng phí năm 2019; Dự thảo Báo cáo của Đảng ủy Tập đoàn phục vụ Đoàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW; Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc (đối với Đảng bộ Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia và Ban QLDA điện 1); Kết quả rà soát chính trị nội bộ đối với nguồn cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tổ rà soát Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị Văn phòng, Ban Tổ chức và Nhân sự sớm hoàn thành các nội dung được thông qua, gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc để triển khai sớm.

Đối với các đơn vị đại hội điểm và đại hội thí điểm, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các Tiểu ban phục vụ Đại hội cần rà soát, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị để thực hiện theo đúng định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW.


  • 28/02/2020 05:48
  • Xuân Tiến
  • 5241