Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tháng 12 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 17/12, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN tháng 12.

Hội nghị BTV Đảng ủy EVN tháng 12/2021

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã góp ý và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hội đồng thành viên EVN; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết công tác năm 2022, Chương trình công tác năm 2022,...

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tiếp tục nghiên cứu tài liệu dự thảo báo cáo bổ sung, góp ý gửi về Văn phòng EVN để tổng hợp và trình Ban chấp hành Đảng bộ EVN thông qua trong tuần tới.