Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 17

Ngày 24/6, tại Hà Nội, ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 17.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành kết luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã thông qua Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành; đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và Dự thảo Nghị quyết về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác truyền thông trong Tập đoàn.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Ông Đặng Huy Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV EVN, ông Trịnh Mai Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Truyền thông EVN và ông Vũ Huy Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Thanh tra – Kiểm tra EVN.


  • 24/06/2019 04:44
  • Xuân Tiến
  • 9161