Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 16 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố Quyết định 505/QĐ- EVN ngày 23/4/2019 của Tổng giám đốc EVN, có hiệu lực từ ngày 1/5/2019, về việc hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Cơ quan Tập đoàn.

Cụ thể: Hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tổ chức và Nhân sự thuộc Cơ quan EVN thành “Ban Tổ chức và Nhân sự”. Hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Quan hệ cộng đồng thuộc Cơ quan EVN thành “Ban Truyền thông”. Hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Thanh tra Bảo vệ thuộc Cơ quan EVN thành “Ban Kiểm tra - Thanh tra”. Hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng thuộc Cơ quan EVN thành “Văn phòng”. 

Các ban/văn phòng hợp nhất thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc EVN.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành.

Cụ thể, Ban Thường vụ đã bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác được Ban Chấp hành thông qua; chủ động, linh hoạt điều chỉnh các nội dung công việc theo tình hình thực tiễn của Tập đoàn và các chương trình, nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. 

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành cũng đã thông qua Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2019.

Hội nghị cũng đã tiến hành thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, trong quý II, Ban Chấp hành sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai công tác xây dựng Đảng, đồng thời, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Trong đó, để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân những tháng mùa khô 2019, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch, điều hành khai thác hợp lý cơ cấu các nguồn điện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư, xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm cấp điện cho miền Nam: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Đường dây 500 kV mạch 3, đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc... Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp cùng các nhiệm vụ trọng tâm khác. 


  • 24/04/2019 04:22
  • Minh Hạnh
  • 16413