Hoàn thành vượt tiến độ sửa chữa lớn tổ máy H3 Thủy điện Lai Châu đón mùa nắng nóng

Tổ máy H3 Nhà máy Thủy điện Lai Châu được đưa vào vận hành trở lại lúc 21h20 ngày 5/4, sau gần 20 ngày dừng máy sửa chữa lớn. Công tác sửa chữa lớn hoàn thành sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch.

Công tác thử nghiệm phun sương định kỳ máy biến áp chính sau khi kiểm tra, thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

Theo kế hoạch thi công tổ máy thực hiện từ ngày 18/3/2022 đến ngày 6/4/2022. 

Công ty Thủy điện Sơn La và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (tại Sơn La) đã thi công, thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng, thay thế thiết bị vượt tiến độ thi công 1 ngày, đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng thi công. 

Đây là sự nỗ lực không nhỏ của CBCNV hai đơn vị, đồng thời thể hiện tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng tạo. 


  • 14/04/2022 10:14
  • Nguyễn Thanh Hải (Phòng Kỹ thuật An toàn – Công ty Thủy điện Sơn La)
  • 3820