Hoàn thành chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp EVN cho người đứng đầu đơn vị cấp 3 tại khu vực miền Bắc

Trong hai ngày 21 và 22/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cho người đứng đầu các đơn vị cấp 3 thuộc khu vực miền Bắc.

Đây là lớp thứ 2 được tổ chức thuộc khu vực miền Bắc, có sự tham dự của hơn 40 học viên là những người đứng đầu các đơn vị cấp 3 và cấp phó được quy hoạch người đứng đầu đơn vị cấp 3 của EVN tại khu vực miền Bắc. 

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN đã tới dự và phát biểu khai mạc. Ông Phạm Hồng Phương khẳng định văn hóa EVN chính là nền tảng của sự phát triển bền vững của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thể hiện bản sắc, giá trị và tầm nhìn của EVN, là động lực để khơi dậy sức mạnh nội tại, sáng tạo và đổi mới của toàn thể CBCNV EVN.

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu khai mạc chương trình chiều ngày 21/9/2023

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp EVN là việc làm cần thiết, đặc biệt là với những người đứng đầu các đơn vị. Thông qua chương trình đào tạo, người đứng đầu đơn vị cấp 3 và cấp phó được quy hoạch người đứng đầu đơn vị cấp 3 sẽ được trau dồi, nâng cao kiến thức về VHDN, phát triển khả năng định hướng, truyền cảm hứng cho CBCNV, đồng thời nhận thức rõ ràng vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng văn VHDN tại đơn vị.

Các học viên sẽ hoàn thành 04 chuyên đề chính trong khóa đào tạo, bao gồm: bản sắc văn hóa EVN và mục tiêu xây dựng doanh nghiệp số có văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu; các nội dung cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp EVN; các nhóm giải pháp tổng thể trong hành trình văn hóa EVN đến năm 2025 và chuyên đề về quản trị thực thi hiệu quả các nội dung văn hóa doanh nghiệp EVN, vai trò và nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thứ 5 từ trái qua) trao chứng nhận cho các học viên tham dự lớp đào tạo VHDN EVN

Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tham dự lễ bế mạc vào chiều ngày 22/9 và trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho các học viên của lớp số 2.

Năm nay, EVN tổ chức 4 lớp đào tạo VHDN dành cho người đứng đầu các đơn vị cấp 3. Trong đó, khu vực miền Trung (1 lớp) tại TP. Đà Nẵng và khu vực miền Bắc (2 lớp) tại TP. Hà Nội đã hoàn thành,  khu vực miền Nam (1 lớp) sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28 – 29/9/2023.