Hoàn thành cấp điện cho 110 hộ dân bản Nậm Cầy (Lai Châu)

Ngày 28/3, Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành công trình cấp điện cho 110 hộ dân bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Công trình là một phần của dự án Giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng đường dây 0,4kV cho các trạm biến áp khu vực huyện Nậm Nhùn năm 2023.

Được biết, dự án cấp điện cho bản Nậm Cầy thuộc gói thầu số 04, bao gồm xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình với giá trị hợp đồng là hơn 4,5 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 7/2/2023.

Trong quá trình triển khai dự án, Công ty Điện lực Lai Châu nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của UBND huyện Nậm Nhùn, UBND xã Nậm Hàng, bà con nhân dân bản Nậm Cầy, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư Công ty Điện lực Lai Châu. Các đơn vị thi công đã nỗ lực để hoàn thành thi công các hạng mục theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra.

Công trình hoàn thành sẽ mang nguồn điện lưới quốc gia đến với bản Nậm Cầy, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao tỷ lệ số thôn, bản và số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 97% số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Link gốc.


  • 29/03/2023 03:22
  • Theo báo Nhân Dân
  • 4158