Gần 600 cán bộ, nhân viên EVNGENCO 3 cách ly tập trung trong các nhà máy điện

Từ ngày 10/5/2021, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) thực hiện cách ly tập trung một số CBNV trong các nhà máy điện thành viên. Đây là lực lượng trực tiếp vận hành sản xuất điện và sửa chữa thường xuyên.

Lực lượng vận hành tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thực hiện cách ly tập trung sản xuất điện

Cụ thể, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức cách ly tập trung cho 207 người lao động. Phân xưởng sửa chữa của Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) tại Mông Dương thực hiện với toàn bộ lực lượng (82 người).

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức cách ly sinh hoạt, làm việc tập trung cho 143 người. Cũng tại đây, còn có 97 CBNV của EPS.

Đây là lần thứ 3 Tổng công ty triển khai phương án này, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Do đó, các đơn vị đều đã có kinh nghiệm triển khai chủ động và bài bản. 

Các đơn vị trang bị đầy đủ các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết, phân công lực lượng hậu cần. CBNV được hướng dẫn tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Các ca trực luân phiên, có dự phòng; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh.

 


  • 18/05/2021 03:26
  • Tuấn Triều
  • 5219