EVNSPC thực hiện tốt công tác vì cộng đồng năm 2019

Năm 2019, cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội và các hoạt động vì cộng đồng tại 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam, góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cụ thể, trong năm 2019, Tổng công ty đã tặng 272 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết do Tổng công ty tài trợ xây dựng; Phụng dưỡng 40 Mẹ Việt Nam anh hùng; Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 41 nhà mái ấm công đoàn; thực hiện chương trình "Bình nước miễn phí" để người dân giải khát trong những ngày nắng nóng hè 2019,...

EVNSPC duy trì thường xuyên các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo,... trong năm 2019.

Đặc biệt, trong Tháng Tri ân khách hàng – tháng 12/2019, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã lắp đặt điện kế miễn phí cho hơn 2.100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hơn 100 công trình "Thắp sáng đường quê", lắp đặt các hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam... Hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên các đơn vị thuộc EVNSPC còn tham gia hiến máu nhân đạo trong dịp Tuần lễ hồng EVN lần thứ V, tạo sức lan tỏa rộng lớn và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của ngành Điện.

Theo ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc EVNSPC, ngoài việc đảm bảo cung cấp điện phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, Tổng công ty đã tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh để hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho gia đình thương bình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, CBCNV khó khăn tại 21 tỉnh, thành phía Nam, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, gắn lợi ích của cộng đồng vào mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

Ngoài ra, EVNSPC đã thực hiện tốt vai trò của một doanh nghiệp "xanh" được thể hiện trong cam kết về bảo vệ môi trường, bằng việc ưu tiên sử dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời hưởng ứng, động viên, khuyến khích toàn thể CBCNV nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn và phát triển môi trường sống tại cơ quan cũng như trong cộng đồng...

Cũng theo ông Nguyễn Phước Đức, những chương trình chung tay hướng về cộng đồng, sẻ chia, đồng cảm với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là truyền thống văn hóa của EVNSPC. Trong thời gian tới, EVNSPC sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội để góp phần lan tỏa giá trị văn hóa EVNSPC tới cộng đồng.