EVNSPC số hoá công tác kinh doanh, khách hàng được lợi gì?

Kế hoạch số hoá công tác kinh doanh điện năng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động, tăng năng suất lao động, mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng sử dụng điện.

EVNSPC tập trung số hóa tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tài chính, nhân lực… nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng.

Mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh điện năng

Theo ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC, mục tiêu tổng quát trong lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty là tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí; đồng thời, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Đặc biệt, đến hết năm 2022, EVNSPC phấn đấu chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ sớm, EVNSPC đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động giai đoạn 2021 - 2022, định hướng đến năm 2025. Ban chỉ đạo đã phân công cụ thể nhiệm vụ cụ thể từng tháng, từng quý, với các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện định kỳ; trong đó chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch và vụ khách hàng (KD&DVKH) là những ưu tiên triển khai của quá trình chuyển đổi số.

Những nội dung chính việc chuyển đổi số của EVNSPC trong lĩnh vực KD&DVKH như: chuyển đổi toàn bộ hình thức thu tiền điện tại nhà, thu tiền điện trực tiếp tại cơ sở sử dụng điện,... sang hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử. Đồng thời, tổng đài 1900.1006 và 1900.9000 của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam là kênh chủ đạo cung cấp thông tin, hướng dẫn, tư vấn đầy đủ nhất mọi yêu cầu về điện cho khách hàng, người dân.

Để hoàn thành tốt mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực KD&DVKH, theo ông Nguyễn Phước Đức, EVNSPC đã xác định các giải pháp cụ thể, như: cải thiện trải nghiệm số của khách hàng và người dùng cuối để tăng sự hài lòng, tăng sự gắn kết trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; chuyển đổi mô hình kinh doanh để đồng bộ hóa với quá trình số hóa của xã hội, các đối tác nhằm mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới trên cơ sở nền tảng kỹ thuật số, giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

Ngoài ra, các đơn vị phải thực hiện đơn giản hóa việc quản lý và cung cấp dịch vụ thông qua chu trình hoạt động trên nền tảng số, nâng cao tỷ lệ tự động hóa việc chăm sóc khách hàng; thực hiện phân tích, điều hành, giám sát hoạt động KD&DVKH trên dữ liệu được số hóa và cung cấp bởi các hệ thống tự động, nhằm thấu hiểu khách hàng thông qua việc xử lý thông tin, từ đó đưa ra các quyết định điều hành kinh doanh hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh...

Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin dịch vụ khách hàng

Cũng theo ông Nguyễn Phước Đức, nhiệm vụ của lĩnh vực KD&DVKH trong ngành Điện là việc nỗ lực chuyển tải thông tin dịch vụ của ngành đến tất cả khách hàng, giúp khách hàng nhận thức được lợi ích về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời giúp khách hàng thực hiện đúng các cam kết theo hợp đồng mua bán điện, tin tưởng các hoạt động của EVNSPC. "Mỗi CBCNV phải là một tuyên truyền viên, có đủ khả năng tư vấn, hướng dẫn khách hàng cài đặt, sử dụng dịch vụ điện theo phương thức điện tử trên những thiết bị số" - Tổng Giám đốc EVNSPC nhấn mạnh.

Trong kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2022, nhiệm vụ số hóa của công tác KD&DVKH được đặt ra rất cụ thể, với việc phấn đấu trên 99% khách hàng đều có thông tin về đầu mối và phương thức liên hệ để được giải quyết, tư vấn các nhu cầu về điện qua Tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, tại 100% điểm thu tiền điện đều được trang bị bộ nhận diện điểm thu và thiết bị đảm bảo ứng dụng thanh toán tiền điện theo phương thức điện tử.

Ngoài ra, tăng cường tỷ lệ khách hàng cài đặt và sử dụng các App (ứng dụng) chăm sóc khách hàng của EVNSPC, app Zalo hướng đến 99% hộ sử dụng điện đều được truyền thông về các dịch vụ điện, các thông tin quảng bá sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, cũng như các chủ trương của ngành liên quan đến công tác KD&DVKH, song song với hệ thống truyền thanh địa phương, truyền thanh lưu động của các đơn vị.

"Nhiệm vụ đề ra là rất nặng nề, chính vì vậy, quá trình chuyển đổi số tại EVNSPC nói chung, trong lĩnh vực KD&DVKH nói riêng rất cần sự vào cuộc của mỗi CBCNV trong học tập, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong công tác sản xuất, kinh doanh - dịch vụ khách hàng; luôn nỗ lực, sáng tạo, trở thành động lực thúc đẩy khát vọng chuyển đổi số, cùng toàn Tổng công ty quyết tâm cao thực hiện thành công mục tiêu đặt ra" - ông Nguyễn Phước Đức khẳng định.


  • 07/04/2021 09:22
  • Huy.P
  • 2495