EVNSPC phấn đấu thực hiện '4 không' trong công tác an toàn

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức hội nghị về công tác an toàn năm 2022, trong đó phấn đấu thực hiện mục tiêu “4 không”.

Cụ thể, tổng công ty kiên quyết không để xảy ra tai nạn chết người do vi phạm nội quy, quy trình, quy định; không có tai nạn chết người do vi phạm an toàn giao thông; không xảy ra phát sinh mới vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA); không xảy ra tai nạn điện chết người do vi phạm HLATLĐCA.

Ông Lê Xuân Thái – Chủ tịch Công đoàn EVNSPC khen thưởng các cán bộ chỉ huy trực tiếp của EVNSPC giai đoạn 2016-2021

Để đạt được các mục tiêu trên, EVNSPC sẽ quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ kỷ luật lao động, việc chấp hành quy trình, quy định về an toàn lao động, biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, an toàn lao động để ngăn ngừa tai nạn, từng bước tạo thói quen làm việc an toàn (văn hóa an toàn) cho người lao động.

Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số quy trình an toàn điện như: Xây dựng chữ ký số và hoàn thiện module Giám sát an toàn trong phần mềm Quản lý an toàn để chuyển sang thực hiện phiếu công tác/lệnh công tác điện tử; hoàn tất giải pháp tích hợp Sổ nhật kí vận hành giấy vào Sổ nhật kí vận hành điện tử trên phần mềm PMIS.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng EVNSPC đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ trong công tác an toàn như toàn tổng công ty không xảy ra cháy, nổ; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, tổng công ty đã hoàn thành bước đầu kế hoạch chuyển đổi số quy trình an toàn điện.


  • 01/06/2022 05:41
  • Thùy Lê
  • 4486