EVNSPC: Gần 5.000 khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện

Trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thực hiện tuyên truyền, ký kết thoả thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) với các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm.

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện khuyến khích khách hàng doanh nghiệp hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm, chuyển sang giờ thấp điểm. Từ đó góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải hoặc cần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện.

Theo đó, các khách hàng ký kết thỏa thuận tham gia DR tự nguyện phi thương mại được hưởng các chính sách về chất lượng và dịch vụ cung cấp điện ưu tiên cao nhất như: ưu tiên cung cấp điện; nhận các thông tin ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch hoặc khẩn cấp ngay sau khi sự kiện xảy ra; rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu; miễn chi phí nhân công trong các dịch vụ do khả năng cung cấp của đơn vị điện lực như: bảo dưỡng định kỳ MBA, thí nghiệm thiết bị điện...

Trong thời gian qua, EVNSPC đã yêu cầu 21 đơn vị điện lực thành viên thực hiện tuyên truyền, vận động các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên ký kết thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh điện phi thương mại nhằm mang lại lợi ích chung cho khách hàng và ngành Điện. 

Tính đến tháng 10/2022, EVNSPC đã thực hiện ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện DR phi thương mại với hơn 1.779 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 3 triệu kWh/năm trở lên và 3.164 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ hàng năm từ 1 triệu kWh điện đến dưới 3 triệu kWh. 

Chương trình Điều chỉnh phụ tải (DR) do EVNSPC triển khai đã thu hút gần 5000 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn tham gia. 

Ông Bùi Văn Vượng - Giám đốc kỹ thuật điện Công ty TNHH Asia Packaging Industrties Bình Dương khẳng định, doanh nghiệp nhận thức được lợi ích trong việc tham gia chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) của Chính phủ và đặc biệt chú trọng đến chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Hưởng ứng chương trình DR, Công ty TNHH Asia Packaging Industrties đã chủ động điều chỉnh và thay đổi nhu cầu sử dụng điện. “Chỉ cần dịch chuyển 10% đến 15% công suất sử dụng điện sang khung giờ thấp điểm, công ty đã góp phần ổn định cung cấp điện; đồng thời bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp như: được cung cấp điện liên tục, không gián đoạn chu trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo đơn hàng với đối tác”, ông Bùi Văn Vượng cho biết.

Trong thời gian tới, EVNSPC sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình và doanh nghiệp chủ động tiết giảm nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm. Qua đó, góp phần giảm công suất cực đại, tránh nguy cơ lưới điện bị quá tải và nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. 


  • 22/11/2022 02:12
  • H.Linh
  • 5265