EVNNPT: Sản lượng truyền tải 6 tháng đầu năm hơn 104 tỷ kWh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải (220-500kV) để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Sản lượng điện truyền tải đạt 104,7 tỷ kWh, tăng 2% so cùng kỳ năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm 2022 thấp hơn so với kế hoạch năm, chủ yếu do sản lượng phát cao của các nhà máy thủy điện nhỏ và năng lượng tái tạo phát thẳng vào lưới điện phân phối.

EVNNPT ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành. Ảnh: Đinh Liên

Trong 6 tháng cuối năm, EVNNPT đặt mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện truyền tải, không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan. Một trong những giải pháp của EVNNPT là tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện như: định vị sự cố, giám sát trực tuyến thiết bị chính (MBA, kháng, máy cắt), flycam và phân tích hình ảnh bằng AI, quản lý thông tin bản đồ GIS, giám sát cảnh báo sét,...