EVNNPC đóng điện Trạm biến áp 110kV Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Ban Quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa nghiệm thu đóng điện công trình Trạm biến áp 110kV Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Trạm biến áp 110kV Mường Chà có tổng mức đầu tư 42,3 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư.

TBA 110kV Mường Chà 

Công trình có quy mô: xây dựng mới TBA 110kV với 02 máy máy biến áp (giai đoạn 1, lắp đặt 01 máy biến áp 110kV-25MVA – 110/35kV; lắp đặt thiết bị cho các ngăn lộ 110kV, 35kV; xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm Điều khiển xa khu vực tỉnh Điện Biên trong tương lai.

Công trình được xây dựng theo tiêu chí trạm biến áp không người trực, lắp đặt hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy tự động, xây dựng nhà điều khiển phân phối...   

Trạm biến áp 110kV Mường Chà đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho khu vực thị xã Mường Lay và các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé của tỉnh Điện Biên; chống quá tải cho TBA 110kV Điện Biên.

Công trình cũng góp phần giảm bán kính cấp điện và tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực huyện Mường Chà và các khu vực lân cận; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.


  • 13/07/2021 08:53
  • PV
  • 2100