EVNHCMC triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện năm 2021

Năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã ban hành một số giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ cho các hoạt động sản xuất, thương mại – dịch vụ và sinh hoạt cho khách hàng, cũng như đảm bảo cung cấp điện cho các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội quan trọng...

Theo ông Luân Quốc Hưng – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, Tổng công ty đã ban hành 5 giải pháp cụ thể trong việc cung cấp điện an toàn ổn định, tin cậy trong năm 2021. Cụ thể, đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô 2021, Tổng công ty thực hiện theo các kịch bản vận hành lưới điện ở mức tăng trưởng phụ tải 10% và dự phòng ở mức tăng trưởng cao là 15%. Trong đó, có đề ra danh mục các công trình xây dựng mới, cải tạo và hoàn thiện lưới điện phân phối cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô 2021.

Nhằm giảm sự cố, giảm mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ông Luân Quốc Hưng cho biết: Tổng công ty đã lập kế hoạch công tác năm có tính toán đến chỉ số SAIFI, SAIDI. Trong đó, hoàn tất các công tác sửa chữa bảo trì lưới điện có gián đoạn cung cấp điện trước 31/3/2021, không cắt điện công tác trong các tháng mùa khô. Áp dụng triệt để các giải pháp thi công không gây mất điện khách hàng (live-line, vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, đóng kết mạch vòng, sử dụng máy phát, máy biến thế lưu động). Phát triển số đội công tác live-line lên 18 đội; nghiên cứu đề xuất phương án thi công không mất điện đối với các dự án đầu tư xây dựng lưới điện ngay từ giai đoạn thiết kế.

Các kỹ sư của EVNHCMC vận hành hệ thống điện của Thành phố 

 

Để chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiết giảm phụ tải trong trường hợp thiếu nguồn và công suất, Tổng công ty đã lập các kịch bản chi tiết theo tuyến dây, khách hàng và theo công suất, sản lượng thực tế để điều hành và phân phối điện trong điều kiện thiếu 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 15% sản lượng và công suất hệ thống; diễn tập kịch bản vận hành lưới điện trong trường hợp mất điện các khu vực quan trọng. Trong đó, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các cơ quan trọng yếu, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Cùng với đó, để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng lưới điện, EVNHCMC tập trung thực hiện các công trình đầu tư xây dựng kiện toàn kết cấu lưới điện trung, hạ thế theo các tiêu chí tối ưu về hệ số mang tải, bán kính cấp điện, số lượng khách hàng/tuyến dây/trạm của Tổng công ty. Trong đó, ưu tiên thực hiện các công tác như: phân 05 đoạn tuyến dây trung thế, thay dây trần bằng dây bọc 24kV, đầu tư xây dựng các lộ ra, trạm ngắt trung thế để giảm bán kính cấp điện.

EVNHCMC cũng triển khai các chương trình tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện, tiếp tục vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho từng nhóm đối tượng khách hàng cụ thể. Lồng ghép các chương trình quốc gia về DSM với các chương trình phát triển lưới điện thông minh, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kết hợp với các chương trình quảng bá, truyền thông cho cộng đồng. Tiếp tục triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại theo chỉ đạo của EVN đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và mở rộng thêm tới các khách hàng sử dụng điện khác. 

Link gốc


  • 05/01/2021 11:39
  • Theo dangcongsan.vn
  • 2143