EVNHCMC thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Là đánh giá của Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2023. Buổi làm việc diễn ra ngày 10/10 tại TP.Hồ Chí Minh.

Cùng dự buổi làm việc còn có Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của EVNHCMC, trong 9 tháng năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 21,3 tỷ kWh, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 77,46% kế hoạch năm EVN giao. Ước thực hiện cả năm 2023, EVNHCMC sẽ đạt và vượt một số chỉ tiêu so với kế hoạch như: sản lượng điện thương phẩm, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh,...

Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ khách hàng của tổng công ty cũng ngày càng được nâng cao. EVNHCMC đã triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, quản lý sử dụng điện hiệu quả và phát triển năng lượng mới; đáp ứng 100% kế hoạch triển khai thị trường điện EVN giao; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao, đạt mức 4 về chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo báo cáo tại buổi làm việc

Trong những tháng cuối năm, EVNHCMC phấn đấu hoàn thành xuất sắc chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, chủ đề năm 2023 của tổng công ty “Quản trị hiệu quả doanh nghiệp số; tiếp tục xây dựng và phát triển lưới điện thông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đánh giá cao sự nỗ lực của EVNHCMC với nhiều chỉ tiêu, kết quả tốt trong công tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023 và các năm tiếp theo, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị, EVNHCMC cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, chung tay cùng EVN nỗ lực tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đối với các khó khăn, kiến nghị, lãnh đạo EVN sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn EVN rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ để EVNHCMC hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu chỉ đạo, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh khẳng định, Ban lãnh đạo tổng công ty sẽ chỉ đạo, điều hành các đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tinh thần tiết kiệm tối đa; đồng thời xây dựng lộ trình phát triển giai đoạn đến năm 2025 và 2030, với mục tiêu phấn đấu đạt các kết quả tốt, ngang bằng các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực và thế giới.


  • 10/10/2023 07:54
  • Hoàng Tâm - Thanh Thiện
  • 4218