EVNHCMC giảm khoảng 500 tỷ đồng cho khách hàng trong đợt 4 giảm tiền điện

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, có 2,45 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và hơn 40 cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được giảm tiền điện trong đợt 4. Ước tổng số tiền giảm trong cả đợt khoảng 500 tỷ đồng.

Song song với việc giảm tiền điện, EVNHCMC đang nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ nhân dân, phục vụ công tác chống dịch

Trong đó, số tiền hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt là khoảng 495 tỷ đồng, trong các kỳ hoá đơn tháng 8 và 9/2021.

Hơn 40 cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly, đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được giảm 100% tiền điện. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021, với tổng số tiền ước khoảng 5 tỷ đồng.

EVNHCMC đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng.

Việc giảm tiền điện đợt 4 được thực hiện theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


  • 18/08/2021 11:39
  • Thùy Lê
  • 4911