EVNHCMC: 19 công nhân đạt danh hiệu Thợ giỏi năm 2017

Đây là những công nhân xuất sắc nhất được tuyển lựa từ Hội thi Thợ giỏi của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) với 3 nhóm nghề: Quản lý vận hành TBA 110 kV; Quản lý vận hành đường dây 110 kV; Quản lý vận hành TBA và đường dây trung, hạ áp.

Lãnh đạo EVNHCMC trao Cờ cho các Tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba Hội thi Thợ giỏi 2017

Hội thi Thợ giỏi EVNHCMC được tổ chức thành hai đợt thi. Đợt đầu tiên diễn ra từ ngày 6 - 8/9 dành cho 2 nhóm nghề “Quản lý vận hành TBA 110 kV” và “Quản lý vận hành đường dây 110 kV” với 24 thí sinh thuộc 10 đội thi của Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM. 

Đợt thứ hai diễn ra từ ngày 19 - 22/9 với nhóm nghề “Quản lý vận hành TBA và đường dây trung, hạ áp”, gồm 48 thí sinh đến từ 16 công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC. 

Chung cuộc, Đội số 1 - Công ty Lưới điện cao thế TPHCM đạt giải Nhất tập thể 2 nhóm nghề: Quản lý vận hành TBA 110 kV và Quản lý vận hành đường dây 110 kV; Công ty Điện lực Củ Chi giành giải Nhất nhóm nghề Quản lý vận hành TBA và đường dây trung, hạ áp.


  • 02/10/2017 08:00
  • Hồng Hoa