EVNHANOI tổ chức chương trình đào tạo và tư vấn chiến lược sản xuất - kinh doanh

43 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý phụ trách lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tham gia chương trình đào tạo và tư vấn chiến lược "Đại dương xanh" (BOS - Blue Ocean Strategy) do EVNHANOI tổ chức. Sự kiện diễn ra ngày 22/7, tại Hà Nội.

Chuyên gia nước ngoài trình bày chiến lược BOS cho các học viên. Ảnh: ĐVCC.

Thực hiện chiến lược chuyển đổi số được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khởi xướng trong toàn Tập đoàn, với mục tiêu “Số hoá các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng” phù hợp với xu thế nền kinh tế chia sẻ hội nhập quốc tế, EVNHANOI đã tổ chức chương trình đào tạo Chiến lược BOS dành cho khối sản xuất - kinh doanh.

Ông Lê Ánh Dương - Phó Tổng giám đốc EVNHANOI kỳ vọng, đây là dịp cơ hội thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong Tổng công ty.

Qua sự trình bày, giảng dạy của ông David G.Noon - chuyên gia tư vấn chương trình, các học viên đã được giới thiệu và thực hành trên các công cụ để xây dựng Chiến lược BOS, như: phân tích thực trạng doanh nghiệp qua các công cụ mô hình dàn trải “thực trạng”; phân tích trải nghiệm khách hàng qua công cụ Bảng trải nghiệm người sử dụng; phân tích 3 cấp độ đối tượng “phi khách hàng”; phân tích và ứng dụng công cụ 6 lộ trình để xây dựng đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; tổng kết ý tưởng, chiến lược đã xây dựng trong công cụ bảng ERRC.

Cuối lớp học, các học viên đã xây dựng và thuyết trình Chiến lược BOS do bản thân/nhóm học viên thực hiện.

Kết thúc khóa học, EVNHANOI sẽ phối hợp với đơn vị đào tạo lựa chọn ra 2 ý tưởng kinh doanh đổi mới sáng tạo nhất gửi về EVN, để xem xét và chuẩn bị cho Ngày hội ý tưởng ứng dụng BOS toàn Tập đoàn, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2020.


  • 24/07/2020 02:26
  • Hà Văn Anh
  • 1055