EVNHANOI tham gia đánh giá mức độ trưởng thành số

Sau hai năm tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, thực hiện đánh giá mức độ trưởng thành số giúp Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) có đầy đủ thông tin để định vị chính xác vị trí và vị thế mức độ số hóa. Trong năm 2022, EVNHANOI phấn đấu là doanh nghiệp đầu tiên thuộc khối tổng công ty/tập đoàn nhà nước cơ bản trở thành doanh nghiệp số của Việt Nam.

Sáng 23/11 tại Hà Nội, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN đã làm việc với Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng vừa qua và ước thực hiện kế hoạch cả năm 2022 của doanh nghiệp này.

Một trong những thông tin nổi bật theo báo cáo của EVNHANOI, tính đến tháng 11/2022, doanh nghiệp đã hoàn thành 35/41 nhiệm vụ chi tiết chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022, trong đó có 29 nhiệm vụ EVN giao và 6 nhiệm vụ chi tiết EVNHANOI đăng ký. Ước cả năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội dự kiến hoàn thành 38/41 nhiệm vụ (gồm 31 nhiệm vụ EVN giao và 7 nhiệm vụ do EVNHANOI đăng ký thực hiện).

EVNHANOI cũng là doanh nghiệp thuộc khối tổng công ty/tập đoàn Nhà nước đầu tiên tham gia đánh giá mức độ trưởng thành số dưới sự giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, dựa trên 139 tiêu chí và 6 trụ cột chiến lược.

Ngày 13/10 vừa qua, EVNHANOI đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả đánh giá cơ bản trở thành doanh nghiệp số. Sau hai năm tập trung triển khai các nhiệm vụ EVN giao và một số bài toán chuyển đổi số phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh tại EVNHANOI, các quy trình trọng tâm tại EVNHANOI đã được số hóa. Các hệ thống ứng dụng, phần mềm tiếp tục được tối ưu, tích hợp đem lại hiệu quả cho người sử dụng cuối, đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản của dịch vụ số.

Đánh giá mức độ trưởng thành số giúp EVNHANOI thuận lợi trong quá trình điều chỉnh mục tiêu, hoặc điều chỉnh cách làm trong quá trình thực hiện, xây dựng những chương trình chuyển đổi số để đạt được đúng với định hướng hoặc đúng với những sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh, sản xuất và quản trị vận hành. 

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận và biểu dương nỗ lực của EVNHANIOI trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2022.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của EVNHANOI đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đảm bảo cung ứng điện cho Thủ đô trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như khi TP. Hà Nội phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Công tác chuyển đổi số của EVNHANOI cũng bám sát các kế hoạch EVN đề ra. Những chỉ tiêu hiệu quả như: tổn thất điện năng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, độ tin cậy cung ứng điện,… được thực hiện tốt hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu EVNHANOI tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc các chương trình, kế hoạch trung, dài hạn trong sản xuất kinh doanh; đồng thời tiếp tục rà soát, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đầu tư xây dựng; đẩy mạnh chuyển đổi số để cùng EVN cán đích mục tiêu cơ bản chuyển đổi số thành công vào năm 2022 và trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. 

Ông Nguyễn Danh Duyên – Tổng giám đốc EVNHANOI báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Danh Duyên – Tổng giám đốc EVNHANOI cho biết thêm, trong 10 tháng vừa qua, EVNHANOI đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng đạt 18,79 tỷ kWh, tăng 6,22% so với cùng kỳ năm 2021; ước thương phẩm cả năm 2022 là khoảng 21,91 tỷ kWh, đạt 100,22% so với kế hoạch EVN giao (tăng trưởng 6,01% so với cùng kỳ 2021). Đây là mức tăng trưởng cao khi Hà Nội đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Một số chỉ tiêu khác ước thực hiện cả năm 2022 như: tổn thất điện năng 3,55%, đạt kế hoạch EVN giao; hoàn thành 100% các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; hoàn thành các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện ở mức tốt hơn kế hoạch. Bên cạnh đó, dự kiến từ nay đến hết năm, EVNHANOI đóng điện 7 công trình/ hạng mục công trình lưới điện 110kV.

Một số kết quả của EVNHANOI trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 10 tháng đầu năm 2022:

- Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: đạt 99,9%

- Tỷ lệ khách hàng lắp công tơ điện tử có đo đếm dữ liệu từ xa: 100%;

- Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử: đạt 98,81%, tăng 1,78% so với cùng kỳ;

- Độ tin cậy cung cấp điện: Maifi: 1,46 lần; Saidi: 80,15 phút; Saifi: 0,85 lần.


  • 23/11/2022 10:21
  • Đình Ngà
  • 4936