EVNGENCO 2: Sản lượng điện 2017 dự kiến tăng hơn 18%

Đó là một trong những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất điện của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trong năm nay. Tổng công ty sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu - ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc EVNGENCO 2 cho biết.

Các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 2 đã sản xuất 16,08 tỷ kWh trong năm 2016 - Ảnh: N.Hương

Theo Tổng giám đốc EVNGENCO 2, năm 2016, Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, đặc biệt do ảnh hưởng kéo dài của hiện tượng El Nino nên hầu như không có nước về các hồ thủy điện miền Trung trong các tháng đầu năm. Tuy nhiên, toàn Tổng công ty đã nỗ lực vận hành hiệu quả các tổ máy để đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất đạt 16,08 tỷ kWh, vượt 16,21% kế hoạch giao, tăng 1,54% so với năm 2015. Trong đó, sản lượng từ nhiệt điện than đạt hơn 12,31 tỷ kWh, chiếm 76,55% tổng sản lượng toàn Tổng công ty; thủy điện 2,86 tỷ kWh, chiếm 17,82%; nhiệt điện dầu 904,42 triệu kWh, chiếm 5,62%. 

Năm qua, EVNGENCO 2 đóng góp khoảng 14,95% trong tổng sản lượng điện sản xuất của EVN, chiếm tỷ trọng 9,09% trong tổng sản lượng điện toàn quốc. Các đơn vị thuộc EVNGENCO 2 cũng tích cực tham gia thị trường điện, góp phần nâng cao hiệu quả, tối ưu doanh thu chung của toàn Tổng công ty. 

Lợi nhuận hợp nhất toàn EVNGENCO 2 năm 2016 là 1.526 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch. Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh đều có tăng trưởng: Sản lượng điện tăng 1%, doanh thu tăng 4% và lợi nhuận sản xuất kinh doanh tăng 78% so với thực hiện năm 2015.

Dự kiến, năm 2017, sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty khoảng 19,03 tỷ kWh, tăng 18,35% so với sản lượng điện thực hiện năm 2016. “Tổng công ty Phát điện 2 sẽ tập trung nguồn lực để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và kinh tế theo huy động của A0, sản xuất và kinh doanh có lãi” – ông Ngô Việt Hải cho hay.

Theo đó, EVNGENCO 2 sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Đảm bảo tính ổn định, sẵn sàng của các tổ máy, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu suất các tổ máy nhiệt điện than, rút ngắn tiến độ sửa chữa lớn các nhà máy điện. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động tại các nhà máy, giảm suất sự cố, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật liệu, phương tiện để khắc phục nhanh sự cố nhằm đảm bảo tính khả dụng của các tổ máy phát điện.

Các công ty thủy điện sẽ làm việc cụ thể với chính quyền các địa phương vùng hạ du để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước của các hồ thủy điện, đảm bảo phục vụ phát điện trong mùa khô và cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn tại các địa phương và phối hợp điều hành chống lũ năm 2017.

Theo kế hoạch, trong năm nay, EVNGENCO 2 sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tích nước và đưa vào vận hành phát điện 2 tổ máy Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 với công suất là 100 MW và vận hành phát điện 4 tổ máy của dự án Thủy điện Trung Sơn với công suất 260 MW, góp phần cung ứng đủ điện cho hệ thống điện quốc gia


  • 09/01/2017 04:34
  • Minh Hạnh
  • 12367