EVNGENCO 1 tổ chức cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc"

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) vừa phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” với sự tham gia của các công ty phát điện trong toàn tổng công ty, bao gồm các công ty phát điện trực thuộc và các công ty cổ phần có vốn góp của EVNGENCO 1.

Cuộc thi nhằm mục đích xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện nhằm tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, góp phần cải thiện và nâng cao năng suất lao động tại các đơn vị; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của cán bộ, công nhân viên, người lao động EVNGENCO 1 trong phong trào xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Bãi xỉ được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trồng cỏ, phủ xanh. Ảnh: ĐVCC.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng hướng tới mục tiêu tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về công tác “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc”; đẩy mạnh sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động đối với CNVCLĐ trong tổng công ty trong việc thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan nơi làm việc.

Cụ thể, Ban Tổ chức cuộc thi đã đưa ra các tiêu chí đánh giá bao gồm: 8 tiêu chí Xanh, 12 tiêu chí Sạch - Đẹp và 4 tiêu chí về an toàn để làm cơ sở chấm điểm đối với mỗi đơn vị. Dựa theo các tiêu chí này, Ban Tổ chức sẽ tiến hành các đoàn kiểm tra, chấm điểm và lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng đơn vị, nhà máy, trụ sở xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện môi trường để kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, đặc biệt là những tập thể, cá nhân có các giải pháp, sáng kiến hay trong xây dựng trụ sở, nơi làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Năm 2023, cuộc thi được tính điểm từ tháng 7 và kết thúc vào ngày 31/12/2023. Từ năm 2024 trở đi, cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 1/1 hàng năm; đánh giá chấm điểm 6 tháng/một lần.

Cuộc thi được lãnh đạo EVNGENCO 1 yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao của tổng công ty.


  • 28/07/2023 04:00
  • Di Linh
  • 3878