EVNGENCO 1 diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin

Ngày 20/12 tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đã phối hợp với Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam tổ chức chương trình Diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 2022.

Ông Lê Hải Đăng, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 phát biểu

Ông Lê Hải Đăng, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 chủ trì chương trình. Tham gia diễn tập có lãnh đạo phụ trách và các CBNV phụ trách công nghệ thông tin, an ninh thông tin của Tổng công ty Phát điện 1 và các đơn vị thành viên, liên kết.

Chủ đề diễn tập là: “Diễn tập an toàn thông tin thực hiện xử lý sự cố mã độc mã hóa dữ liệu”. Chương trình diễn tập diễn ra trong một ngày, với các nội dung về huấn luyện kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin, quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin và thực hành diễn tập xử lý sự cố mã độc mã hóa dữ liệu trên máy chủ. 

Tham gia khóa diễn tập có lãnh đạo phụ trách và các CBNV công nghệ thông tin, an ninh thông tin trong Tổng công ty Phát điện 1

Hiện nay, EVNGENCO 1 đang triển khai Đề án Chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, trong đó hầu hết các quy trình nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực quản trị nội bộ, sản xuất kinh doanh, tài chính kế toán và đầu tư xây dựng sẽ được số hóa và sử dụng trên môi trường mạng. Việc này đặt ra thách thức ngày càng cao đối với công tác đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ và phòng chống tấn công dữ liệu trên không gian mạng.

Chương trình diễn tập được EVNGENCO 1 tổ chức nhằm mục đích nâng cao trình độ, kinh nghiệm, thực hành thành thạo các tình huống, quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin cũng như đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin trọng yếu.