EVNEIC làm tốt nhiệm vụ truyền thông nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đó là khẳng định của ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng biên tập Tạp chí Điện lực tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC), ngày 23/1, tại Hà Nội.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị này, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên Trung tâm Thông tin Điện lực trong năm 2018. Lãnh đạo Tập đoàn khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao, EVNEIC đã bám sát mọi hoạt động của Tập đoàn, chuyển tải thông tin, hình ảnh kịp thời trên các phương tiện truyền thông của EVN.

Không chỉ truyền thông nội bộ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn, EVNEIC cũng góp phần đưa hình ảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến gần hơn với công chúng, nhận được những phản hồi tích cực từ các cơ quan truyền thông, cũng như người sử dụng điện - Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải ghi nhận. 

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải trao Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 của Tập đoàn cho EVNEIC

Giao nhiệm vụ cho Trung tâm trong năm 2019, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu EVNEIC cần tập trung phối hợp với các ban chuyên môn của EVN, các đơn vị trong Tập đoàn để tiếp tục truyền tải thông tin đến người dân, cộng đồng về sự nỗ lực của EVN để đảm bảo điện với chất lượng ngày càng cao cho đất nước; tăng cường tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả; xây dựng và triển khai tuyên truyền chủ đề năm của Tập đoàn về “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện". 

Năm 2018, Phòng Quản lý các trang thông tin điện tử của EVNEIC được nhận Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trong năm 2018, EVNEIC đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch mọi nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Trung tâm hiện đang quản lý các ấn phẩm và các kênh truyền thông nội bộ như: Các trang thông tin điện tử (gồm phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh) của Tập đoàn; Tạp chí Điện lực (24 số/năm); Bản tin Thông tin Quản lý ngành Điện (12 số/năm); Bản tin Thông tin Khoa học công nghệ điện (6 số/năm); Bản tin điện tử EVN (1 số/tuần); Bản tin Truyền hình nội bộ EVN news (2 số/tuần). EVNEIC cũng đồng thời quản lý và xây dựng kho cơ sở dữ liệu ngành Điện với hàng chục nghìn tài liệu được cập nhật thêm mỗi năm. 

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Trung tâm cũng đã thực hiện tốt 11 hạng mục công việc đột xuất theo các văn bản giao nhiệm vụ riêng của Tập đoàn. 

Ông Trịnh Mai Phương - Trưởng ban Quan hệ Cộng đồng EVN trao Bằng khen của Tập đoàn cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018 của EVNEIC

Năm 2019, EVNEIC đưa ra một số mục tiêu như: Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm; truyền thông kịp thời, chính xác và tăng lượng truy cập các trang thông tin điện tử tối thiểu tăng 10% so với năm 2018; tiếp tục duy trì sản xuất các bản tin nội bộ có hiệu quả; phát triển kho CSDL ngành Điện về số lượng và chất lượng;…

Để hoàn thành được mục tiêu trên, trong năm 2019, EVNEIC kiểm soát chặt chẽ nội dung, đảm bảo tiến độ xuất bản các ấn phẩm, website, bản tin truyền thông nội bộ, cập nhật các cơ sở dữ liệu, cũng như các nhiệm vụ khác Tập đoàn giao trong phát triển truyền thông đa phương tiện. Trung tâm tiếp tục bố trí sắp xếp, cân đối nguồn nhân lực và phân công chuyên môn hóa công việc của người lao động, nâng cao năng suất động, đồng thời áp dụng các phần mềm dùng chung theo yêu cầu của Tập đoàn.