EVNEIC đào tạo nhận thức chung về ISO

Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vừa phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ iDAS Việt Nam tổ chức khóa đào tạo nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Hà Nội.

EVNEIC sẽ áp dụng ISO 9000:2015 để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm

Đây là một trong các bước tiến tới thực hiện ISO 9000 tại Trung tâm Thông tin Điện lực. Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và các nhân sự có liên quan của EVNEIC tham gia khóa đào tạo.

Các nội dung chính trong khóa đào tạo như: Giới thiệu về tổ chức ISO, sự hình thành Tiêu chuẩn ISO 9001, khái niệm và các nguyên tắc của Hệ thống quản lý chất lượng, các yêu cầu của ISO 9001:2015, các bước thực hiện ISO 9000 đối với 1 tổ chức/doanh nghiệp,... dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Nguyễn Duy Hiền - Công ty TNHH Công nghệ iDAS Việt Nam.

 Hiện, EVNEIC đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát thực trạng và đang xây dựng dự thảo, xem xét, ban hành các tài liệu để triển khai ISO 9000 trong toàn Trung tâm.

Các bước thực hiện ISO 9000

* Cam kết của lãnh đạo, thành lập Ban chỉ đạo

* Khảo sát thực trạng

* Thiết kế hệ thống, liệt kê những tài liệu cần biên soạn, phân công viết

* Đào tạo nhận thức chung về ISO 9000, cách thức viết tài liệu

* Xây dựng dự thảo, xem xét, ban hành các tài liệu

* Phổ biến áp dụng, phổ cập ISO 9000 cho mọi người

* Đào tạo về chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ

* Tổ chức đánh giá nội bộ

* Khắc phục các vấn đề còn thiếu sót

* Họp xem xét của lãnh đạo

* Chọn tổ chức chứng nhận

* Đánh giá thử, khắc phục các lỗi sau đánh giá

* Chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận

* Đánh giá chứng nhận

 


  • 19/10/2016 10:12
  • Hoàng Tuyết
  • 2488