EVN yêu cầu đảm bảo độ khả dụng tối đa các tổ máy nhiệt điện trong mùa khô 2020

Tình hình cung ứng điện từ tháng 3 - 6/2020 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục kém, trong khi đó nắng nóng khả năng sẽ xuất hiện sớm. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải huy động cao nguồn nhiệt điện, bao gồm nhiệt điện dầu giá cao, để cung ứng điện cho cả nước trong mùa khô này.

Lường trước những khó khăn này, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) đã xây dựng hai phương án cung cấp điện với mức tăng trưởng phụ tải 5,75% và 6,6 % so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng nói, do nước về các hồ thủy điện kém, nên dù phương án tăng trưởng phụ tải cao hay thấp, sản lượng thủy điện huy động được trong mùa khô dự kiến vẫn thấp hơn khoảng 5,3 tỷ kWh so với kế hoạch. Chính vì vậy, để đảm bảo cung cấp điện, EVN sẽ khai thác cao nhiệt điện than, với sản lượng dự kiến khoảng 71,6 tỷ kWh, cao hơn 2,4 tỷ kWh so với kế hoạch. Ngoài ra, EVN cũng huy động cao nguồn nhiệt điện khí, năng lượng tái tạo, nguồn điện nhập khẩu và phải huy động nguồn điện chạy dầu đắt tiền FO và DO.

EVN tổ chức cuộc họp bàn giải pháp đảm bảo điện cho mùa khô 2020

Chỉ đạo tại cuộc họp về giải đáp đảm bảo điện cho mùa khô 2020 của Tập đoàn, ngày 3/3, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành cấp điện trong mùa khô phải được thực hiện hàng ngày, hàng tuần. Trong các tháng cao điểm mùa khô, lãnh đạo các đơn vị không đi công tác nước ngoài để ưu tiên tập trung điều hành việc cung cấp điện.

Các tổng công ty/công ty phát điện, nhà máy điện phải đảm bảo độ khả dụng của các tổ máy, có thể phát tối đa công suất thiết kế; đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty Điện lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo và thủy điện nhỏ.

Cùng với đó, các Tổng công ty Điện lực tích cực triển khai công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, vận động khách hàng tiếp tục lắp đặt điện mặt trời áp mái; phối hợp với các địa phương, khách hàng thực hiện hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải (DR)…

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các ban, đơn vị của Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư nguồn điện ngoài EVN để đôn đốc, theo dõi thường xuyên để đảm bảo các tổ máy này có thể phát huy khả năng phát điện tối đa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo EVN cũng cho biết, Tập đoàn sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp điện năm 2020 để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, với tinh thần quyết tâm cao nhất cho mục tiêu đảm bảo điện trong mùa khô 2020 cũng như cả năm 2020.


  • 03/03/2020 06:11
  • Nghi Viên
  • 11843